logobaanarjorwebp
มูลนิธิบ้านอาจ้อ
บ้านแห่งโอกาส

โรงเรียนบ้านไม้ขาว

ในที่สุด บ้านอาจ้อก็ทำตามฝันของเราสำเร็จไปหนึ่งขั้น จากการที่ทุกคนช่วยกันหยอดกล่องบริจาคเพื่อเข้าชมบ้านอาจ้อและกำไรส่วนหนึ่งจากร้านอาหารรางวัลมิชิลิน เราสามารถบริจาค 1,000,000 บาทซ่อมสร้างโรงเรียนบ้านไม้ขาวจนสำเร็จเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กๆที่ขาดโอกาส และทำให้การมาโรงเรียนคือความสุข ฝันถัดไปคือสร้างบ้านพักครูแทนหลังที่ผุพังจนไม่สามารถอาศัยได้ เราเชื่อว่าครูที่มีความสุขจะสร้างเด็กที่มีความสุขได้

บริจาคโดยตรงให้กับมูลนิธิ

Minimum price: 100฿

เราขอรับบริจาคจากคนไทยใจดีและนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก แลกกับการเยี่ยมชมมิวเซียมบ้านอาจ้อ บ้านที่โรแมนติกที่สุดในภูเก็ต เพื่อดูแลและสนับสนุนเด็กที่ยากจน เด็กโดนทำร้ายและเด็กที่ต้องการโอกาสในชีวิต เรามีมากกว่า 10 คนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้าย เช่น โดนข่มขืนกระทำชำเรา ไม่มีบ้านอยู่ เป็นมะเร็งที่ตา เป็นต้น ที่อยากขอโอกาสจากพวกเราทุกคนที่ พอจะหยิบยื่นโอกาสนั้นได้เพื่อให้เค้าได้เดินต่อ

ความตั้งใจของเรา​

เราเลือกที่จะช่วยเหลือเด็กเล็กที่ชุมชนบ้านไม้ขาว ที่ๆ บ้านอาจ้อตั้งอยู่ เพื่อให้เด็กเข้มแข็ง จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นคนคุณภาพของชุมชนในอนาคต

แกลลอรี่

เรื่องราว มูลนิธิบ้านอาจ้อ

เราไม่ได้ช่วยแค่เด็กแต่เราต้องช่วยทั้งครอบครัวเพื่อจะให้ปัญหาได้ถูก แก้ไขที่สาเหตุอย่างแท้จริง เพราะเด็กที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพ่อแม่และครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นความยากจน การทำร้ายร่างกาย และปัญหาอื่นๆ

BAAN Arjor  ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา