logobaanarjorwebp

เนตร เดชากุล

ผู้ริเริ่มโครงการ “นาผืนสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ต”

นายเนตร เดชากุล เป็นผู้ริเริ่มรวบรวมเพื่อนบ้านใช้พื้นที่นาร้างมาทำนาข้าว ซึ่งเดิมเป็นนาร้าง โดยทำเป็นเชิงอนุรักษ์อาชีพชาวนา เนื่องจากภูเก็ตไม่ใช่จังหวัดที่เน้นปลูกข้าว โครงการนี้เริ่มอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2554 ชูสโลแกน “ปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ” ราชการผู้นำชุมชน พลังมวลชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมงาน มีหน่วยงานในพื้นที่ร่วมจัดนิทรรศการมาอย่างต่อเนื่อง

BAAN Arjor  ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา